DASK

Zorunlu Deprem Sigortası konutunuzun binasında depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizdeki limitler dahilinde karşılar.
  • Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı altındadır.
  • Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK tarafında teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.
  • DASK tarafından teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası, binadaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Yangın gibi riskler veya ev eşyaları için teminat sağlamaz.
  • Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası bulunan evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşya için deprem teminatı, Konut Sigortası ürünlerimiz kapsamında verilmektedir.
  • Teklif Alın.